Mã số bhxh Lấy mã số bhxh Loại NSNN hỗ trợ (*)  
Họ tên (*)   Mức đóng hàng tháng (*)  
Chứng minh nhân dân (*)   Phương thức đóng (*) Tháng
Giới tính Mức đóng                    
Ngày sinh (*)   Số phải đóng
Điện thoại (*)   NSNN hỗ trợ
 
Địa chỉ liên hệ  (*)
 
 
Email Ghi chú
Số hộ khẩu Nhập thông tin thành viên hộ gia đình
STTHọ và tênNgày sinhGiới tínhTỉnh khai sinhHuyện khai sinhXã khai sinhMối quan hệCMNDGhi chú
1
          
Tải file ảnh CMND