hướng dẫn đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

2. Đối với người đã tham gia BHXH TN, có thể thực hiện đóng BHXH TN trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc chuyển tiền qua tài khoản của BHXH Khánh Hòa.

2.1. Tên đơn vị hưởng: Bảo hiểm xã hội Khánh Hòa

2.2. Số hiệu tài khoản mở tại các ngân hàng:

+ 4701202932015 – Agribank chi nhánh TP Nha Trang

+ 932015000004 – Vietinbank Khánh Hòa

+ 0061001077779 – Vietcombank Khánh Hòa

+ 8001116668888 – TMCP Quân đội Khánh Hòa

+ 60110009850017 – BIDV Khánh Hòa

2.3. Nội dung ghi trên ủy nhiệm chi hoặc nội dung chuyển khoản trên internet banking (mobile banking): “bhxhtn <họ tên>, <mã số BHXH>, <số điện thoại>”

3. Người dân có thể tham gia BHXH TN tại BHXH các huyện, thị xã, thành phố. 4. Thông tin chi tiết về BHXH TN xem trên trang web BHXH Khánh Hòa: https://khanhhoa.baohiemxahoi.gov.vn/nhungdieucanbiet/Pages/bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen.aspx

- Ông Nguyễn Văn Hùng (Trưởng phòng) : 0914.127.857

- Ông Đỗ Toàn Thắng (Phó Trưởng phòng) : 0905.331.818

- Ông Lê Văn Điệp (Phó Trưởng phòng) : 0903.511.037

- Ông Hoàng Việt Quân (Phó Trưởng phòng) : 0981.200.781

- Bà Nguyễn Thị Hương Sen (Chuyên viên) : 0706.223.700

- Ông Trương Hà Giang (Chuyên viên) : 0905.503.003

- Ông Nguyễn Trọng Quang (Chuyên viên) : 0767.815.127

- Bà Dương Hoài Nhi (Chuyên viên) : 0977.714.027

- Ông Nguyễn Hữu Minh (Chuyên viên) : 0843.949.789

- Bà Đoàn Thị Hồng Nhung (Chuyên viên) : 0905.250.086

 Trong trường hợp còn có vướng mắc mà các cá nhân trên không giải quyết được thì liên hệ với lãnh đạo BHXH tỉnh Khánh Hòa:

Ông Lê Hùng Chính – Phó Giám đốc quản lý, điều hành : 0914.059.504

Nhằm phục vụ nhu cầu tham gia BHXH TN theo hướng cải cách hành chính, đáp ứng nhanh chóng, kịp thời yêu cầu của người dân. Kể từ tháng 3 năm 2020, BHXH tỉnh Khánh Hòa tổ chức thực hiện tư vấn; thu BHXH tự nguyện trực tiếp ngay tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính thuộc BHXH tỉnh Khánh Hòa.

1. Địa chỉ: Số 05 Huỳnh Thúc Kháng, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Tầng 2). Hoặc liên hệ các số điện thoại sau:

- Số điện thoại cố định: : 0258.3820668 - 0258.3824169